Có 1 kết quả:

pháp quốc

1/1

pháp quốc

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Pháp

Từ điển trích dẫn

1. Nước Pháp (France). § Gọi đủ là “Pháp-lan-tây Cộng Hòa quốc” 法蘭西共和國 (The Republic of France).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước Pháp ( France ).