Có 1 kết quả:

pháp lan tây

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nói tắt của “Pháp lan tây cộng hòa quốc” 法蘭西共和國 (tiếng Anh: The Republic of France).