Có 1 kết quả:

nệ cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gò bó theo xưa, không chịu đổi mới.