Có 1 kết quả:

phán hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mênh mông không bờ bến.