Có 1 kết quả:

vịnh y

1/1

vịnh y

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo bơi, áo tắm