Có 1 kết quả:

dương cầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ nhạc khí của Tây Phương, tức đàn Piano. Cũng gọi là Cương cầm.