Có 1 kết quả:

lạc phố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bến sông Lạc, tương truyền là nơi tiên ở, chỉ cõi tiên, cõi chết. Bài tựa Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập của Chu Mạnh Trinh có câu: » Linh chi lai hề, hoặc tại Lạc phố lăng ba chi dạ «. Đoàn Tư Thuận dịch rằng: » Hỡi ôi, hồn còn biết hay chăng, bóng hoàng bội tưởng ra vào Lạc phố « .

Một số bài thơ có sử dụng