Có 1 kết quả:

lạc dương

1/1

lạc dương

giản thể

Từ điển phổ thông

(tên đất của Trung Quốc)