Có 1 kết quả:

vị xuyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một làng thuộc huyện Mĩ lộc tỉnh Nam định, Bắc phần Việt Nam, quê hương của Trần Tế Xương. Thơ Trần Tế Xương: » Vị xuyên có Tú Xương, Dở dở lại ương ương… «.