Có 1 kết quả:

hoạt động

1/1

hoạt động

giản thể

Từ điển phổ thông

hoạt động, hành động