Có 1 kết quả:

hoạt tắc

1/1

hoạt tắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

pít-tông, van

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái pít tông trong máy móc ( Piston ).