Có 1 kết quả:

hoạt bát

1/1

hoạt bát

giản thể

Từ điển phổ thông

hoạt bát, sôi nổi, hoạt động