Có 1 kết quả:

hạo hãn

1/1

hạo hãn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mênh mông, bát ngát