Có 1 kết quả:

phù lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lợi không chắc chắn vững bền.

Một số bài thơ có sử dụng