Có 1 kết quả:

phù hoa

1/1

phù hoa

giản thể

Từ điển phổ thông

phù hoa, hư ảo, hão huyền, phù phiếm