Có 1 kết quả:

phù nang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái phao, để đeo vào người khi xuống nước.