Có 1 kết quả:

phù ty

1/1

phù ty

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. chấn song
2. bức bình phong