Có 1 kết quả:

phù kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầu nổi, do nhiều chiếc thuyền kết lại.» Đội quân nọ bắt cầu phù kiều «. ( Đại Nam Quốc Sử ).

Một số bài thơ có sử dụng