Có 1 kết quả:

phù dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ vô nghề nghiệp, lang thang trôi nổi.