Có 1 kết quả:

phù hoa

1/1

phù hoa

phồn thể

Từ điển phổ thông

phù hoa, hư ảo, hão huyền, phù phiếm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp đẽ hời hợt bề ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng