Có 1 kết quả:

phù ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời nói không có căn cứ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Cận nhật vi hữu phù ngôn” [近日微有浮言] (Cát Cân [葛巾]) Gần đây, phong thanh đã có điều đồn đại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói hời hợt, không có giá trị.