Có 1 kết quả:

phù táo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình nông nổi, nóng nảy.