Có 1 kết quả:

hải sâm uy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Hải Sâm Uy” 海參崴: Vladivostok, là một cửa bể cốt yếu phía đông nước Nga.