Có 1 kết quả:

hải đường

1/1

hải đường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoa hải đường

Từ điển trích dẫn

1. Cây hải đường (lat. Malus spectabilis).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây lớn, hoa màu đỏ, rất tươi đẹp nhưng không có mùi thơm. Đoạn trường tân thanh có câu: » Hải đường lả ngọn đông lân «.

Một số bài thơ có sử dụng