Có 1 kết quả:

hải đăng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn đèn lớn dựng ở bờ biển, chiếu ra biển dẫn đường cho tàu bè.