Có 1 kết quả:

hải cẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài thú sống ở vùng biển lạnh, phần trên giống loài chó, bơi lội cực giỏi.