Có 1 kết quả:

hải tặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giặc cướp trên mặt biển.