Có 1 kết quả:

hải lí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đơn vị chiều dài, đo đường biển. Viết tắt là 浬.