Có 1 kết quả:

hải phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hải cảng quan trọng, và cũng là thành phố lớn thứ nhì ở Bắc phần Việt Nam, sau Hà nội — Việc giữ gìn an ninh trên mặt biển và bờ biển.

Một số bài thơ có sử dụng