Có 1 kết quả:

tiêu đình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngừng, dừng, đình chỉ. ◇Trịnh Quang Tổ 鄭光祖: “Mạc tiêu đình, tật tiến phát” 莫消停, 疾進發 (Thiến nữ li hồn 倩女離魂, Đệ nhị chiệp).
2. Nghỉ ngơi, nghỉ lại. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Kí thị đại quan nhân bất khẳng lạc thảo, thả tại san trại tiêu đình kỉ nhật, đả thính đắc một sự liễu thì, tái hạ san lai bất trì” 既是大官人不肯落草, 且在山寨消停幾日, 打聽得沒事了時, 再下山來不遲 (Đệ ngũ thập hồi) Dù đại quan nhân chẳng khứng làm nghề lạc thảo thì cứ xin mời lên nghỉ chơi trên sơn trại vài ngày, ta thăm dò nếu được vô sự lại xuống núi có muộn gì.
3. Yên tĩnh, an ổn.
4. Thong thả, không hoảng vội, trùng trình. ◇Tây du kí 西遊記: “Tiêu đình ta nhi; hữu thoại mạn thuyết bất phương, bất yếu hồ thuyết tán đạo đích” 消停些兒; 有話慢說不妨, 不要胡說散道的 (Đệ nhị tứ hồi).