Có 1 kết quả:

tiêu diệt

1/1

tiêu diệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiêu diệt, tiêu huỷ, giết chết

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm mất hẳn đi.