Có 1 kết quả:

tiêu diệt

1/1

tiêu diệt

giản thể

Từ điển phổ thông

tiêu diệt, tiêu huỷ, giết chết