Có 1 kết quả:

dịch quả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loại quả có nhiều cơm trái hoặc nhiều chất nước, như “lê quả” 梨果 chẳng hạn.