Có 1 kết quả:

lâm lâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa như tưới nước. Mưa to — Nhỏ giọt.