Có 1 kết quả:

thê lương

1/1

thê lương

phồn thể

Từ điển phổ thông

thê lương, sầu não

Từ điển trích dẫn

1. Buồn khổ. ◇Lí Bạch 李白: “Hoài quy lộ miên mạc, Lãm cổ tình thê lương” 懷歸路綿邈, 覽古情淒涼 (Địch biệt tào nam quần quan chi giang nam 笛別曹南群官之江南).
2. Cô tịch lạnh lẽo. ◇Triệu Hiến Chi 趙獻之: “Lạc mộc tiêu tiêu phong tự vũ, sơ linh kiểu kiểu nguyệt như sương, thử thì thử dạ tối thê lương” 落木蕭蕭風似雨, 疏櫺皎皎月如霜, 此時此夜最淒涼 (Hoán khê sa 浣溪沙, Từ 詞).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu lạnh lẽo. Cung oán ngâm khúc : » Hơi thê lương lạnh ngắt song phi huỳnh «.

Một số bài thơ có sử dụng