Có 1 kết quả:

thê phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gió lạnh. Hát nói của Cao Bá Quát: » Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như « ( Gió buồn trăng lạnh, đêm thế nào ).

Một số bài thơ có sử dụng