Có 2 kết quả:

băngphanh
Âm Hán Việt: băng, phanh
Âm Pinyin: péng, píng
Unicode: U+6DDC
Tổng nét: 11
Bộ: thuỷ 水 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一ノフ一一ノフ一一
Thương Hiệt: EBB (水月月)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 4

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt qua sông mà không dùng thuyền. Cũng đọc Bằng.

phanh

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lội qua sông không thuyền.
2. (Trạng thanh) “Phanh bàng” 淜滂 tiếng nước, tiếng gió đập.