Có 1 kết quả:

đạm nhã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp thanh cao, không nồng nàn lộng lẫy.