Có 1 kết quả:

ứ tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấp nghẹt lại, không chảy được.