Có 1 kết quả:

dâm thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại sách khêu gợi lòng ham muốn xác thịt.

Một số bài thơ có sử dụng