Có 1 kết quả:

hỗn huyết nhi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con lai (cha mẹ không cùng huyết thống chủng tộc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con mang giòng máu lẫn lộn, đứa con lai.