Có 1 kết quả:

thanh khiết

1/1

thanh khiết

giản thể

Từ điển phổ thông

thanh khiết, trong sạch, trong trắng