Có 3 kết quả:

diểudiễumiểu

1/3

diểu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

(Nước) mênh mông.

diễu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: diễu diễu 淼淼)

Từ ghép 1

miểu

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nước mông mênh.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước mông mênh.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Nước) mênh mông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước lớn mênh mong. Cũng nói Diểu.