Có 1 kết quả:

thanh khiết

1/1

thanh khiết

phồn thể

Từ điển phổ thông

thanh khiết, trong sạch, trong trắng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sạch sẽ trong trắng.

Một số bài thơ có sử dụng