Có 1 kết quả:

bột hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên vùng quê phía bắc Trung Hoa, tiếp giáp với địa phận các tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông.