Có 1 kết quả:

khát vọng

1/1

khát vọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khát vọng, hy vọng, mơ ước, mong mỏi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thèm muốn trông mong.

Một số bài thơ có sử dụng