Có 1 kết quả:

du đĩnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Du thuyền (tiếng Anh: yacht).