Có 1 kết quả:

hồn nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứ như thế, không có gì khác cả. Chỉ tính tình giống như lúc trẻ thơ. Vô tư, chân thành.

Một số bài thơ có sử dụng