Có 1 kết quả:

hồ nam

1/1

hồ nam

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc

Từ điển trích dẫn

1. Tên tỉnh của Trung Quốc, thuộc trung du lưu vực sông “Trường Giang” 長江. Vì ở phía nam “Động Đình hồ” 洞庭湖 nên có tên như thế. Sông “Tương” 湘 chảy qua theo hướng nam bắc, nên còn gọi tắt là tỉnh “Tương”.

Một số bài thơ có sử dụng