Có 1 kết quả:

trinh thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, tức sông Trinh, thuộc tỉnh Quảng Đông.